SESRIC
Katılım Bankacılığı

Katılım Bankacılığı faizsizlik prensiplerine göre çalışan, bu prensiplere uygun her türlü bankacılık faaliyetlerini gerçekleştiren, kar ve zarara katılma esasına göre fon toplayıp, ticaret, ortaklık ve finansal kiralama yöntemleriyle fon kullandıran bir bankacılık modelidir.

Konuyla ilgili artan literatürde Katılım Bankacılığının daha istikrarlı, adaletli, kapsayıcı ve büyüme için uygun olduğu ve bu nedenle daha iyi sürdürülebilir kalkınmaya hizmet edebileceği ifade edilmektedir.

Öte yandan Katılım Bankacılığı’nın son yıllarda küresel büyümesi finansal sistemde belirsizlikler olmasına rağmen hızlı bir şekilde gerçekleşti. Dünyada Katılım Bankacılığı’nın varlıkları - 2011 sonunda 1,4 trilyon dolardı – ve önümüzdeki yıllarda çift haneli büyümenin daha da devam edeceği beklenmektedir.

İslam İşbirliği Teşkilatı’nın (İİT) araştırma ve eğitim organı olan İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC), uygulanabilir ve araştırmaya dayalı politikalar ve teknik işbirliği programlarının geliştirilmesi yoluyla üye ülkelerinin ilerlemesi ve üye ülkelerde refahın sağlanmasına arzulamaktadır.

SESRIC, İİT Üyesi Ülkelerinde Katılım Bankacılığı’nın gelişmesi için farklı faaliyetlerde bulunmaktadır. Örneğin, çeşitli uluslararası akademik ve uygulayıcı etkinlikler, sanayi projeleri ve teknik araştırma çalışmaları bunlardan bazılarıdır.

SESRIC'in Katılım Bankacılığı faaliyetlerine ilişkin daha detaylı bilgi için lütfen aşağıdaki linki ziyaret ediniz:

http://www.sesric.org/activities-participation-finance.php (İngilizce)