SESRIC, Mülteci ve IDP İstatistikleri Uzman Grubu'nun 3. Küresel Toplantısı ve MED-HIMS Toplantısına ev sahipliği yapacak


SESRIC, Mülteci ve IDP İstatistikleri Uzman Grubu'nun 3. Küresel Toplantısı ve MED-HIMS Toplantısına ev sahipliği yapacak
 
Tarih : 12-16 Şubat 2019 Yer : Ankara Türkiye

SESRIC, 12-14 Şubat 2019 günlerinde Ankara’da düzenlenecek olan Mülteci ve Ülkeleri İçinde Yerinden Edilmiş Kişiler (IDP) İstatistikleri Uzman Grubu’nun (EGRIS) Üçüncü Küresel Toplantısına ev sahipliği yapacak. EGRIS Toplantısının ardından, Vatansız Kişiler İstatistikleri Toplantısı 15 Şubat 2019'da ve bir Avrupa Birliği programı olan Akdeniz Ülkeleri Hanehalkı Uluslararası Göç Araştırmaları Toplantısı 14-16 Şubat 2019'da yine SESRIC'in evsahipliğinde gerçekleştirilecek.

EGRIS Üçüncü Küresel Toplantısı, zorla yerinden edilmiş kişilerle ilgili istatistikleri daha iyi bir düzeye getirmek için çalışan ülkelerdeki uygulayıcılara yönelik pratik bir rehber niteliğinde olan Derleyici Kılavuzu için kapsamlı bir taslak geliştirmeyi ve ilgili alandaki kapasite geliştirme faaliyetlerini görüşecek.

Toplantı sırasında Derleyici Kılavuzu'nun gelişmiş bir taslağını oluşturmak ve nihai hale getirmek üzere atılacak adımlar hakkında katılımcılar arasında görüş alışverişi gerçekleşecek. Toplantıda aynı zamanda, ilgili kılavuzun yanında yer alacak araçlar, belgeleme, e-öğrenme ve bilgi paylaşım platformları dâhil olmak üzere Derleyici Kılavuzu kullanma yöntemleri üzerinde mutabakat ve belirlenen kapasite geliştirme fırsatlarını içeren bir havuz oluşturma konuları da değerlendirilecek.

EGRIS, Birleşmiş Milletler İstatistik Komisyonu'nun (UNSC) 2016'daki 47. Oturumu kararları uyarınca kurulmuş bir uzmanlar grubudur. Grup üyeleri, ulusal kuruluşlar ile uluslararası kuruluşların istatistik bölüm temsilcileri ve diğer teknik uzmanlardan oluşmaktadır. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Norveç İstatistik Kurumu ve Eurostat tarafından eşgüdümlü idare edilen EGRIS, mülteci ve IDP istatistikleriyle ilgili karşılaşılan zorluklara çözüm üretmeyi amaçlamaktadır. IDP istatistikleri için uluslararası öneriler sunmaya ve mülteciler ile ülkeleri içinde yerinden edilmiş kişilere ait istatistiklerinin derlenmesine ilişkin kılavuzun geliştirilmesine odaklanan II. Aşamanın çalışmalarını denetlemek için Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ortak IDP Ayrımlama Servisi (JIPS), EGRIS İdari Komitesine katılmıştır. SESRIC, İİT İstatistik Komisyonu Yedinci Oturumunun kararlarına uygun olarak 4 Eylül 2018 tarihinde EGRIS üyesi olmuştur.

Önceki EGRIS toplantıları hakkında daha fazla bilgi için: https://ec.europa.eu/eurostat/web/expert-group-on-refugee-statistics/expert-group-meetings