İİT üyesi ülkeler Kızılay ve Kızılhaçlar Ağı’nın Kurulması


İİT üyesi ülkeler Kızılay ve Kızılhaçlar Ağı’nın Kurulması
 
Tarih : 28-29 Ocak 2019 Yer : İstanbul Türkiye

Türk Kızılay’ı, 28-29 Ocak 2019 tarihlerinde İstanbul, Türkiye'de “İİT üyesi ülkeler Kızılay ve Kızılhaçlar Ağı” kurulması amacıyla bir toplantı düzenlemiştir.

Etkinliğin temel amacı, İİT üyesi ülkelerdeki Kızılay ve Kızılhaçların kapasitelerinin desteklenmesi ve ortak çabalarla insani faaliyetler için yasal, programlı ve mali açıdan destekleyici ortamın sağlanmasıdır.

Etkinliğin ilk gününde, SESRIC katılımcılara İİT üyesi ülkelerde insan kaynaklı krizlerin ve doğal afetlerin durumu ve bunların etkilerini anlatan bir sunum yapmıştır.

Bu etkinliğin ardından, Türk Kızılay’ı, Uluslararası Hilal İslam Komitesi (ICIC) ve İİT Ülkeleri Kızılay/Kızılhaç Toplulukları arasında 4. Danışma toplantısına, ICIC Uluslararası insani hukuk Seminerine ve ICIC 33. Resmi Komite Toplantısına 30-31 Ocak 2019 Tarihlerinde ev sahipliği yapmıştır.